Kinesis, v. 31, n. 1, jan./jun. 2013.


Capa da revista