Oliveira, M. A. M. de, Tambara, E. e Amaral, G. L. do (2010) “/b>”;, Educação, 35(3), p. 505–518. doi: 10.5902/198464442364.