Magno Ribas, João Francisco, Daniela Daniela Lopes dos Santos, Elizara Carolina Marin, Jessié Gutierres, Mariani Guedes Santiago, Maristela da Silva Souza, e Natiele Follmann. 2022. “Editorial”. Kinesis 40 (setembro). https://doi.org/10.5902/2316546471530.