Tavares, E. F. (2012) “Autores - Mini-Biografia”, Fragmentum, (34), p. 52–53. doi: 10.5902/6740.