Editores, Os. 2014. “EXPEDIENTE”. Fragmentum, nº 42 (setembro):1-6. https://doi.org/10.5902/18795.