Tavares, E. F., & Phillips, M. (2012). Uma Entrevista com Michael Phillips. Fragmentum, (34), 31–49. https://doi.org/10.5902/6744