Editores, O. (2015). EXPEDIENTE - FRAGMENTUM. Fragmentum, (41), 1–6. https://doi.org/10.5902/20808