Editores, O. (2014). EXPEDIENTE. Fragmentum, (42), 1–6. https://doi.org/10.5902/18795