Editores, O. (2013). Expediente - Fragmentum. Fragmentum, 2(35), 1–6. https://doi.org/10.5902/14383