Editores, O. (2012). Expediente - Fragmentum. Fragmentum, (33), 1–6. https://doi.org/10.5902/14380