Vogel, H. L. M., Schumacher, M. V., Barichelo, L. R., Oliveira, L. da S. e Caldeira, M. V. W. (2001) “Thunberg”., Ciência Florestal, 11(1), p. 21–27. doi: 10.5902/19805098492.