Costa, E. A., Finger, C. A. G. e Fleig, F. D. (2016) “/i>”;, Ciência Florestal, 26(1), p. 225–234. doi: 10.5902/1980509821116.