Oliveira, Leandro Silva de, Aloisio Xavier, Aline Pontes Lopes, Elizabete Keiko Takahashi, e Wagner Campos Otoni. 2016. “/I>”;. Ciência Florestal 26 (1):235-47. https://doi.org/10.5902/1980509821524.