Fernandes, L. G., Alves, M. P., Zamparetti, A., Fuentes, M. V., & Bitencourt, D. P. (2016). SNOW COVERAGE IN SANTA CATARINA, BRAZIL, ON JULY 22-23 2013. Ciência E Natura, 38(1), 360–370. https://doi.org/10.5902/2179460X17494