[1]
da Silva, E.J.G., Tirabassi, T., Buske, D. and Vilhena, M.T. 2011. The Giltt Analytical Solution Applied in a Puff Model. Ciência e Natura. 33, (Nov. 2011), 135–138. DOI:https://doi.org/10.5902/2179460X9403.